𝗦𝗷𝘄𝗮𝘁𝘀𝗲 𝗞𝗮𝘁𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗪𝗶𝗺 𝗛𝗲𝗶𝗷𝗺𝗮𝗻𝘀

Schrijver en dichter Wim Heijmans ontvangt zaterdag 20 januari 2024 de orde van d’r Sjwatse Kater van d’r Prinseroad Kirchroa. De uitreiking vindt plaats op het 66ste Jalabal van de Kerkraadse ex-stadsprinsen.

Met het toekennen van d’r Sjwatse Kater onderstreept d’r Prinseroad Kirchroa Heijmans’ jarenlange inzet voor de Kerkraadse cultuur en het Kirchröadsjer Plat in het bijzonder. Wie de site www.wimheijmans.nl bezoekt, zal versteld staan van de vele activiteiten die Heijmans heeft ontplooid én nog steeds ontplooit.

Op 13 december 2022 is Heijmans voor een periode van twee jaar benoemd als eerste officiële stadsdichter van Kerkrade. Het juryrapport sprak van een ‘bewezen brede oriëntatie op taal. Zowel in het Kerkraads dialect als in het Nederlands. Zijn teksten hebben een niet vaak voorkomende diepgang. Daarnaast heeft Heijmans bewezen de verbinding te kunnen leggen tussen senioren en jongeren. Als voormalig onderwijzer kan hij zijn kennis en kunde naar geïnteresseerden overbrengen.’

Wim Heijmans werd in 1947 geboren in de Kerkraadse wijk Holz. In 1977 verhuisde hij naar Haanrade, waar hij nog steeds woont. Van 1969 tot 2009 was hij veertig jaar lang onderwijzer op basisschool De Blijde Boodschap in het Rolduckerveld, die na een fusie in 1994 voortging als De Veldblomschool.

Als schrijver won Heijmans in 1999 en 2002 de Veldeke Limburg Dialekpries. Zijn bundel ‘D’r jank van de tsiet’ veroverde in 2019 de Sjiekliteratuurprijs van het Taal en Letterenplatform Limburg.

Heijmans was veelvuldig betrokken bij onderwijsprojecten met geëngageerde inhoud, in een omlijsting van muziek, zang, toneel, film en dans. In 1989 richtte hij samen met Wim Kierkels het Café-Tiejater Kriek op.

Met Angelina Krichelberg-Spaubeck vormde hij de vertaalgroep van het Volkstoneel Kerkrade. Samen vertaalden zij vele toneelstukken en andere werken voor uitvoeringen. Voor de prinseproclamatie 2011 in Kerkrade schreven ze de teksten rondom de theatrale aanpak ‘Het Trojaanse paard’.

Verder leverde Heijmans veel bijdragen voor de Platbook-reeks en vertegenwoordigde hij het Limburgse basisonderwijs bij de streektaalconsultatie van Europarlementariërs op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Ook sprak hij over de ontwikkeling van een provinciaal literatuur- en letterenbeleid.

Heijmans vindt het bovenal belangrijk dat de Limburgse taal en het Kirchröadsjer Plat in het bijzonder niet verloren gaat en blijft leven onder alle generaties. Zijn aanpak als stadsdichter met gedichten die hij ook veelvuldig via social media verspreid getuigt daar ook van.

Net als zijn medewerking in het project ‘Positieve stad’ van Sidney van de Berg om het leefklimaat van de wijk Kerkrade-West te verbeteren. Samen met kunstenaars van verschillende kunstrichtingen – airbrush, rap, video, poëzie – schreef Heijmans een gedicht, dat opgenomen werd als rap. ‘Belangrijker nog dat mensen volledig foutloos Kirchröadsjer Plat spreken, is dat ze überhaupt met die taal bezig gaan’, stelt Heijmans vaak. ‘Daar lever ik graag op mijn manier een bijdrage aan.’

D’r Prinseroad Kirchroa onderstreept die jarenlange inzet graag met de orde van d’r Sjwatse Kater. De uitreiking vindt plaats op zaterdag 20 januari 2024 tijdens het Sjwatse Kater diner op het 66ste Jalabal in de Rodahal Kerkrade. Entreekaarten zijn vanaf 11 november beschikbaar via www.jalabal.nl.

Posted in Stichting Jalabal | Comments Off on 𝗦𝗷𝘄𝗮𝘁𝘀𝗲 𝗞𝗮𝘁𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗪𝗶𝗺 𝗛𝗲𝗶𝗷𝗺𝗮𝗻𝘀

Sjwatse Kater 2023: Jean Noël

D’r Prinseroad Kirchroa eert Jean Noël op het 65-ste Jalabal met zijn orde van d’r Sjwatse Kater. De ex-prinsen onderstrepen hiermee de jarenlange (vrijwilligers)inzet van Jean Noël op carnavalesk, cultureel en sociaal gebied.

Muziek zit Jean Noël in het bloed. Sinds 1972 is Jean lid van de Auw Harmonie, nu ook bekend als Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade. Hiermee is hij in 2017 vice wereldkampioen geworden op het WMC. Nadat hij jarenlang diverse bestuursfuncties heeft bekleed binnen deze harmonie, is hij sinds 2015 voorzitter. Ook Harmonie St. Jozef Kaalheide mag vanaf 2012 rekenen op zijn muzikale ondersteuning.

Ook tijdens d’r Vasteloavend is Jean (muzikaal) zeer actief. Zo speelde hij jarenlang mee in de Prinsekapel van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain en werd Jean in 1995 lid van zangvereniging ‘t Jod Jewisse, waarmee hij meewerkte aan de realisatie van Kirchröatsjer Sjpetsiejalietete deel 5. ‘t Jod Jewisse werd na 11 jaar weer opgeheven, waarna hij met enkele leden verder gingen als d’r Wiesse Sjwaam. Hiermee wordt in 2013, 2016, 2017 en 2018 d’r
Kirchröadsjer Sjlajerparade gewonnen. Meermaals trad Jean ook op als vertolker van wijlen Nico Ploum.

Naast de muzikale inspanningen mag ook het Kerkraadse verenigingsleven op Jean rekenen. Tussen 1974 en 1994 is hij lid en penningmeester van de dialectvereniging Kirchröadsjer Plat. Daarnaast is hij binnen de Stichting Toneelkonzëet Kerkrade, het Catharina Gilde en de werkgroep Euregionaal Jardetreffen jarenlang (bestuurlijk) actief geweest. Momenteel mag o.a. Stichting muziekschool Kerkrade en Rotaryclub Kerkrade op Jean bouwen. Met laatst genoemde organiseert hij reeds jarenlang Kerstwereld Kerkrade (vh. Kerstwereld Rolduc) waarmee gelden voor het goede doel worden opgehaald.

Jean Noël werd in 2012 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook wij, als Prinseroad, onderstrepen zijn verdienstelijke bijdrage aan de stad Kerkrade en de Kerkraadse gemeenschap graag door Jean in de spotlights te zetten op ons Jalabal en hem te onderscheiden met de orde van d’r Sjwatse Kater.

Posted in Stichting Jalabal | Comments Off on Sjwatse Kater 2023: Jean Noël

Jalabal 2020 – Gastenportretten

Posted in Stichting Jalabal | Comments Off on Jalabal 2020 – Gastenportretten

Jalabal 2020 – Sfeerbeelden

Posted in Stichting Jalabal | Comments Off on Jalabal 2020 – Sfeerbeelden

Jalabal 2020: wat woar ‘t sjun!

Sjwatse Kater 2020: Hans Schillings, geflankeerd door zijn vrouw Marcela en Han-Willem I, voorzitter van d’r Prinseroad Kirchroa.

De 64-ste Jalabal van d’r Prinseroad Kirchroa ging op zaterdag 1 februari 2020 over de bühne. Het geweldige Fes van d’r Sjwatse Kater startte met het Sjwatse Katerdiner, waarbij Hans Schillings werd geëerd voor zijn vele verdiensten voor de Kerkraadse gemeenschap. Daarna gold ‘t darf jedanst weëde en ging het feest tot in de late uren door, op de klanken van The Night Flight en DJ Kevin S.

Graag tot ziens op de 65-ste Jalabal in 2021!

Sjwatse Katerdiner 2020

Jalabal 2020: Party with The Night Flight
[Foto’s: Maurice Vinken / www.kleurstof.eu]

Posted in Stichting Jalabal | Tagged , , , , , | Comments Off on Jalabal 2020: wat woar ‘t sjun!