Sjwatse Kater 2023: Jean Noël

D’r Prinseroad Kirchroa eert Jean Noël op het 65-ste Jalabal met zijn orde van d’r Sjwatse Kater. De ex-prinsen onderstrepen hiermee de jarenlange (vrijwilligers)inzet van Jean Noël op carnavalesk, cultureel en sociaal gebied.

Muziek zit Jean Noël in het bloed. Sinds 1972 is Jean lid van de Auw Harmonie, nu ook bekend als Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade. Hiermee is hij in 2017 vice wereldkampioen geworden op het WMC. Nadat hij jarenlang diverse bestuursfuncties heeft bekleed binnen deze harmonie, is hij sinds 2015 voorzitter. Ook Harmonie St. Jozef Kaalheide mag vanaf 2012 rekenen op zijn muzikale ondersteuning.

Ook tijdens d’r Vasteloavend is Jean (muzikaal) zeer actief. Zo speelde hij jarenlang mee in de Prinsekapel van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain en werd Jean in 1995 lid van zangvereniging ‘t Jod Jewisse, waarmee hij meewerkte aan de realisatie van Kirchröatsjer Sjpetsiejalietete deel 5. ‘t Jod Jewisse werd na 11 jaar weer opgeheven, waarna hij met enkele leden verder gingen als d’r Wiesse Sjwaam. Hiermee wordt in 2013, 2016, 2017 en 2018 d’r
Kirchröadsjer Sjlajerparade gewonnen. Meermaals trad Jean ook op als vertolker van wijlen Nico Ploum.

Naast de muzikale inspanningen mag ook het Kerkraadse verenigingsleven op Jean rekenen. Tussen 1974 en 1994 is hij lid en penningmeester van de dialectvereniging Kirchröadsjer Plat. Daarnaast is hij binnen de Stichting Toneelkonzëet Kerkrade, het Catharina Gilde en de werkgroep Euregionaal Jardetreffen jarenlang (bestuurlijk) actief geweest. Momenteel mag o.a. Stichting muziekschool Kerkrade en Rotaryclub Kerkrade op Jean bouwen. Met laatst genoemde organiseert hij reeds jarenlang Kerstwereld Kerkrade (vh. Kerstwereld Rolduc) waarmee gelden voor het goede doel worden opgehaald.

Jean Noël werd in 2012 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook wij, als Prinseroad, onderstrepen zijn verdienstelijke bijdrage aan de stad Kerkrade en de Kerkraadse gemeenschap graag door Jean in de spotlights te zetten op ons Jalabal en hem te onderscheiden met de orde van d’r Sjwatse Kater.

Posted in Stichting Jalabal | Leave a comment

Jalabal 2020 – Gastenportretten

Posted in Stichting Jalabal | Leave a comment

Jalabal 2020 – Sfeerbeelden

Posted in Stichting Jalabal | Leave a comment

Jalabal 2020: wat woar ‘t sjun!

Sjwatse Kater 2020: Hans Schillings, geflankeerd door zijn vrouw Marcela en Han-Willem I, voorzitter van d’r Prinseroad Kirchroa.

De 64-ste Jalabal van d’r Prinseroad Kirchroa ging op zaterdag 1 februari 2020 over de bühne. Het geweldige Fes van d’r Sjwatse Kater startte met het Sjwatse Katerdiner, waarbij Hans Schillings werd geëerd voor zijn vele verdiensten voor de Kerkraadse gemeenschap. Daarna gold ‘t darf jedanst weëde en ging het feest tot in de late uren door, op de klanken van The Night Flight en DJ Kevin S.

Graag tot ziens op de 65-ste Jalabal in 2021!

Sjwatse Katerdiner 2020

Jalabal 2020: Party with The Night Flight
[Foto’s: Maurice Vinken / www.kleurstof.eu]

Posted in Stichting Jalabal | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sjwatse Kater 2020: Hans Schillings

D’r Prinseroad Kirchroa eert Hans Schillings op het 64-ste Jalabal met de orde van d’r Sjwatse Kater. De ex-prinsen onderstrepen hiermee de jarenlange vrijwilligersinzet van Hans Schillings voor diverse (culturele) organisaties in Kerkrade en omstreken.

hans schillings

Hans Schillings is sinds 1988 betrokken bij de honderdjarige Oranjevereniging Kerkrade, eerst als secretaris en sinds 1995 als voorzitter. De vereniging draagt onder meer de organisatie van Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Verder is Schillings initiator van het project “Adopteer een graf” voor Kerkraadse schoolkinderen – inclusief een jaarlijks bezoek aan de begraafplaats in Margraten – en initiator van de “struikelstenen” in Kerkrade, ter herdenking van omgekomen Joodse gezinnen. Ook speelde hij een belangrijke tol bij de totstandkoming van de film “Heroes of Old Hickory”, waarvoor hij meermaals naar de Verenigde Staren reisde.

Vrijwilligerswerk voor het WMC, de NATO Brunssum en (tot 2018) 38 jaar lang voor de Nederlandse Nierstichting prijken ook op zijn palmares, evenals zijn lidmaatschap van de adviescommissie HUB Kerkrade.

Dat zijn vrijwilligerswerk niet tot de landsgrenzen beperkt blijft, blijkt uit zijn inzet als vice president en verschillende andere rollen binnen de stichting “Saint Francis of Assisi Parish” NATO Basis Brunssum en zijn vice-presidentschap binnen het “Hispanic Heritage Committee”. Ook is Schillings adviseur en vrijwilliger voor de organisatoren van de “Fourth of July”-feestelijkheden ter gelegenheid van Amerika’s onafhankelijkheid.

De bevlogen inzet van Hans Schillings is door de jaren heen niet onopgemerkt gebleven. Zo ontving hij in 2004 de “Commanders medal “for excellence” American forces Schinnen”, en werd hij benoemd tot “honoree member of the 30th Infantry Division, Old Hickory, Association”. In 2005 behaagde het Koningin Beatrix hem te benoemen als “Lid in de orde van Oranje Nassau”.

Een onderscheiding voor “Professional Excellence” door de Senior American Military Representative in Nederland volgde in 2012. Een jaar later ontving Schillings op voordracht van President Barack Obama de “The Presidents volunteer service award, for life time achievements”, gevolgd door een “special community award” van de Kerkraadse gemeenschap “De Bouwerwei/Bleijerheide” voor uitzonderlijk vrijwilligerswerk in Kerkrade in 2014. De Gemeente Kerkrade onderstreepte dat met de titel “Vrijwilliger van het jaar”, die Schillings op Internationale Vrijwilligersdag 2014 ten deel viel.

Een lange en indrukwekkende lijst aan onderscheidingen, waaraan d’r Sjwatse Kater van d’r Prinseroad Kirchroa natuurlijk niet mag ontbreken. Hans Schillings, zelf ook een fervent carnavalist bij de Bleijerheijdse groep Tsint Jöbbelienius Zieëliejer, neemt de prestigieuze onderscheiding – in samenzijn met zijn vrouw Marcela, dochter en schoonzoon in ontvangst tijdens de 64-ste Jalabal op zaterdag 1 februari 2020 in de Rodahal Kerkrade.

Posted in Stichting Jalabal | Leave a comment