Onderscheiding

Elke afgetreden stadsprins van Kerkrade ontvangt de orde van d’r Sjwatse Kater als hij voor het leven wordt opgenomen in d’r Prinseroad Kirchroa. Als teken van verbondenheid met zijn voorgangers, verwijzend naar het rokkostuum en ’t verdriet na het regeringsjaar.

Voor iemand die nooit stadsprins van Kerkrade zal zijn, is de orde van d’r Sjwatse Kater een nauwelijks te verwerven kleinood. Tijdens de Jalabal wordt d’r Sjwatse Kater uitgereikt aan iemand, die bijzondere verdienste heeft verricht voor Kerkrade in het algemeen en de Kerkraadse cultuur in het bijzonder.

Daarnaast reikt d’r Prinseroad Kirchroa in speciale gevallen d’r Sjwatse Kater uit tijdens het jaarlijkse Prinse-Èse, speciaal bedoeld als erkenning voor de bijzondere verdiensten van een lid van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain ‘Alaaf Kirchroa 1936′ voor deze vereniging en de Kerkraadse vasteloavend.

Klik hier voor een lijst met alle Sjwatse Kater-dragers.