Stichting Jalabal

De organisatie van de Jalabal is in handen van de Stichting Jalabal – Prinseroad Kirchroa.