Gedecoreerden

2023

Jean Noël – Voorzitter Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, organisator Kerstwereld Kerkrade, vrijwilliger Stichting muziekschool Kerkrade, lid Rotaryclub Kerkrade en zanger bij d’r Wiesse Sjwaam.

2020

Hans Schillings – Voorzitter Oranjevereniging Kerkrade, vrijwilliger voor onder meer WMC, NATO Brunssum en HUB Kerkrade.

2019

Bas Schoonderwoerd – directeur en hoofdprogrammeur Parkstad Limburg Theaters

2018

Anya Niewierra – algemeen directeur VVV Zuid-Limburg

John Paffen – kunstenaar, medewerker Vasteloavendstsiedonk, Commandant KKS1898, lid Die Kapelle der Prinzengarde der Stadt Aachen (intern)

2017

Schuttersbroederschap Sint Sebastianus 1617

Leon Fuchs – Lid Road va Elf K.V.V. (intern)

2016

Ralf Krewinkel – Burgemeester van Heerlen

Jos Toussaint – Ceremoniemeester / vice-president Road va Elf K.V.V. (intern)

2015

Wim Steins – kunstenaar

2014

Harm Wiertz – ondernemer

2013

Moon Peerboom, Marèse Deckers, Miriam Heijdendael en Margo Bok (Couleur Locale)

Loek Rinkens – vice-president Road va Elf K.V.V. (intern)

2012

Paul Weelen – musicus, schrijver, uitgever

Guus Spauwen – senator K.V.V., ex-lid Road va Elf K.V.V. (intern)

2011

Jeu en Lenie Wetzelaer – uitbaters Café Hamers

Jo Pöttgens – 33 jaar hoffotograaf K.V.V. (intern)

2010

Maurice Buck – penningmeester K.S.O., initiator Terwinseler Straatmarkt

2009

Roger Lataster en Jack Vinders – theaterduo Sjwats Wies

2008

Walter Sterk – president Road va Elf K.V.V.

Wim Ploum – secretaris Road va Elf K.V.V. (intern)

2007

Willy Schobben – trompettist, orkestleider

Jos Schlechtriem – kommandant 36er Regiment K.V.V. (intern)

2006

Martin Eurlings – gedeputeerde van cultuur der Provincie Limburg

Jo Stevens – voorzitter Tsóg- en Feskommissiejoeën (intern)

2005

Reg van Loo – directievoorzitter College Rolduc

2004

Joost Meijs, Marc Hermans, Jo van de Laarschot, Jo Janssen, Jeu Peters – Ummer d’r Neaver, Kerkraadse dialectpopgroep

Frans Bodelier – 33 jaar actief lid K.V.V., 20 jaar lid Road va Elf K.V.V. (intern)

2003

Jos Som – burgemeester Kerkrade

2002

Arno Borghans – pastoor-deken parochie St. Lambertus Kerkrade

2001

Netty Engels-Goebbels – Engelsgroep, tieëkezinge, politiek, ouderenzorg, ex-prinsemam

2000

Toon Willems – wethouder, voorzitter koninlijk zangkoor St. Lambertus

1999

Jo Eenens – voorzitter bestuur Rabobank

Con Savelsbergh-Heltzel – echtgenote voorzitter Prinseroad Kirchroa (intern)

1998

Jacques (Sjaak) Schiffelers – stem van het WMC, sjloesnommer jalazietsóng K.V.V.

1997

Theo Pickée – voorzitter Roda J.C.

Wiel Hendriks – büttepap

1996

Ger Kockelkorn – gedeputeerde van cultuur der Provincie Limburg

Piet Aalmans – 11 jaar lid Road va Elf K.V.V. (intern)

1995

Jo Delnoy – brandweercommandant

1994

Arno Deckers – toneelspeler, Sinterklaas, bestuurslid atletiekvereniging Achilles Top

Lou Thomas – penningmeester K.V.V. (intern)

1993

Jo Crombach en Jo Sommer – voorzitter en secretaris E.K.M.C. (25-jarig bestaan)

Boy Jacobs – kommandant 36er Regiment K.V.V. (intern)

1992

Sjef Duijsens – president K.V.V.

Marlies Vornberger-Meurs – leidster Ballet Kirchröatsjer Meedjer (intern)

1991

Jan Mans – burgemeester Kerkrade

Adam Vreuls – bouwer optochtwagen Prinseroad (intern)

1990

Jan Derwall – ere-president Vasteloavendsverain Kirchroa-West

Piet Haemers – 20 jaar lid Road va Elf K.V.V. (intern)

1989

Thijs Wöltgens – lid Tweede Kamer der Staten Generaal (PvdA)

Harry Keulen – kommandant 36er Regiment K.V.V. (intern)

1988

Hans Stelsmann – voorzitter dialectvereniging

Lei Buck – secretaris K.V.V. (zilveren Kater)

1987

Werner Buck – scheidend gedeputeerde economische zaken en ruimtelijke ordening der Provincie Limburg; ex-staatssecretaris van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Pim van Alem – lid Road va Elf K.V.V. (intern)

1986

Nico Hommel – 2 x 11 jaar president bijstandskommissiejoeën K.V.V.

May Ramaekers – lid Road va Elf K.V.V. (intern)

1985

Jo Bok – musicerend wethouder Gemeente Kerkrade

1984

Huub Bischoff – secretaris Iereroad K.V.V.

1983

Frans Haselier – büttereedner

1982

Wiel Buck – president K.V.V. (zilveren Kater)

Martin Schings – lid Road va Elf K.V.V.

1981

Nico Ploum – sjlajercomponist en Julde Kompel-drager

1980

Theo Evers – president Tsóg- en Feskommissiejoeën K.V.V.

1979

Bert van de Weijer – vice-president K.V.V.

1978

Tjeu Holtackers – president Iereroad K.V.V.

1977

Mathie Vreuls – president bijstandskommissiejoeën K.V.V.

Lei Piekaz – ontwerper optochtwagens stadsprins, lid Tsóg- en Feskommissiejoeën K.V.V.

Mathieu Turk – gastheer verenigingslokaal K.V.V.

1976

Frans Gijzels – burgemeester Heerlen

1975

Niek Eussen – gemeentesecretaris Gemeente Kerkrade

1974

Niet uitgereikt

1973

Godfried Augenbroe – oprichter Vasteloavends Verain Kirchroa-West

1972

Piet Engels – Minister van CRM, eerste Kerkraadse minister

Hub van Polfliet – Commandant en 25 jaar lid Prinsengarde

1971

Jo Smeets – burgemeester Kerkrade

Thea Buck-Ruland – echtgenote president K.V.V.

1970

Herman Derix – lid Road va Elf K.V.V.

1969

Hans Rutten en Jan Boon – voorzitter en dirigent Auw Harmonie

1968

Sjeng Curfs – penningmeester K.V.V.

1967

Nico Ploum – hofnar K.V.V.

Pierre Grooten – lid Tsóg- en Feskommissiejoeën K.V.V.

1966

Hubert Scheeren – nestor K.V.V.

Martien Römgens – president Tsóg- en Feskommissiejoeën K.V.V.

Wiel Körver – lid Tsóg- en Feskommissiejoeën K.V.V.

1965

Wiel Ploum – vice-president K.V.V.

Lei Buck – secretaris K.V.V.

1964

Wiel Buck – president K.V.V.

Sjean en Joep Wetzels – büttereedner en hofnar K.V.V.

1963

Frits Ploum – secretaris K.V.V.

1962

Niet uitgereikt

1961

Mathieu Bindels – penningmeester K.V.V.

1960

Jo Gerats – president K.V.V.

Jo Dohmen – president Tsóg- en Feskommissiejoeën K.V.V.

1959

Theo Gysen – burgemeester Kerkrade

1958

Wiel Scheelen – loco-burgemeester Kerkrade

Piet Schings – vice-president K.V.V.

1957

Cees Becht – burgemeester Kerkrade

Gerard Frantzen – president K.V.V.

Gene Hollewijn – stadsprins Heerlen