Jalabal 2020

De 64-ste Jalabal van de Prinseroad Kirchroa vond plaats op zaterdag 1 februari 2020. Binnenkort wordt de datum voor de 65-ste Jalabal in 2021 bekendgemaakt.