Jalabal 2020

De 64-ste Jalabal van de Prinseroad Kirchroa vindt plaats op zaterdag 1 februari 2020.